Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí cho các bạn không đủ điều kiện để mua bản quyền. Hyax làm theo mình nhé, chỉ sau 3 phút là các bạn có thể sử dụng đầy đủ tính năng của Microsoft Office 2016 Professional Plus nhé!!!

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Ở mục Start tìm kiếm của Windows, gõ Notepad, sau đó mở lên và copy đoạn chữ bên dưới vào file Notepad:


@echo offtitle Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.comif %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.comif %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)explorer "http://fptshop.com.vn"&goto halt:notsupportedecho.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps:haltpause

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Save lại file Notepad ở trên với tên "active.cmd"

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Tiếp đến, chuột phải trên file "active.cmd", chọn Run as Admin.

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus
Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Cuối cùng, mở Office và cùng kiểm chứng, mọi thứ đã được hoàn thành

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Active như thế này liệu có an toàn?


Đây là hình thức active by phone, một hình thức hợp pháp, nhận key bản quyền có thời hạn sử dụng 6 tháng 1 lần, sau 6 tháng sẽ phải làm cách tương tự.

Notification Comments

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻

Đăng nhận xét